مسابقات قرانی

17ام دی, 1390

برگزاری مسابقات قرآن مرحله استانی (نسیم -تبیان - اشراق - قرائت قرآن)

چهرشنبه 15/10/90درمدرسه علمیه الزهراء شهرستان قروه باحضور طلاب،اساتید وداوران مسابقات قرآنی مرحله استانی برگزار گردید که برگزیدگان این مسابقه به مرحله کشوری راه یافتند.

اشتراک گذاری این مطلب!

مدیریت علوی

14ام دی, 1390

در جزیرةالعرب تا جاهلییت بود،اصولا نه سیاستی بود ونه جامعه ای تعریف شده و معیارها وملاک ها براساس جاهلیت براسا س زور و  زر بود . پس  ازظهور اسلام برمبنای عبودیت ،علم، عدالت،عمل صالح وتخصص گرایی وشایسته سالاری به طراحی بدنه وسازمان حاکمیت و جامعه اسلامی بپردازد . حاکمیت مجدد خلفا مجددا باعث بازگشت ارزش های جاهلی شده به گنه ای که در زمان خلیفه سوم معیار انتخاب کارگزاران روابط فامیلی همراه با آزاد گاشتن دست آنها ازظلم وفساد بود.

ولی جامعه علوی همانند جامعه نبوی به احیای مدیریت سیاسی،اجتاماعی ،اقتصادی ،نظامی وفرهنگی برمبنای ارزش های فوق پرداخت .بدین جهت بین دوران قبل وبعد علوی وجامعه علوی تفاوت های بسیار است جلوه های بارز مدریت  علوی درابعاد گوناگون چنین است:

- مدیریت ساسی :امام پس ازانتخاب تمام کارگزاران اسد خلفا راعزل کرد وانتخاب  کارگزارانش برمبنای تعهد وتخصص وعدالت گرای ومردم داری بود. 

- مدیریت اجتماعی : امام در مدیریتی متقابل ازیک سو مردم رابه نظم وقانون وولایت پذیری فرا می خواند وازسویی دیگر والیان خودرا به خوش رفتار و توجه ویژه به مردم وعدم فاصله گذاری بین خودومردم دستور می داد. ودرنظام اجتماعی به همسایه داری ،توجه به ایتام واقشار مروم جامعه و خانواده شهدا جزو برنامه های ویژه حضرت بود.

-مدیریت اقتصادی : امام عدالت اقتصادی و برابر تمام  آحاد جامعه در برابر درآمدهای اجتماعی وسعی برای ازبین بردن شکاف طبقاتی از مهم ترین برنامه هاش بود.

- مدیریت نظامی وجنگی ک درنبردها همیشه خود واطرافیانش جزو یشگامان بودند.وبه سربازان توصیه اکید داشت که جهاد ویا دفاع توجیه گر هروسیله و شیوه ای نیست واصول اسلامی وانسانی باید در نبرد ها رعایت گردد.

مدیریت فرهنگی : او در دوران خلافت همانند دوران نبوی مسجد کوفه راهمانند مسجد النبی کانون تحولات شهری قرار داد. به بدعت زدایی وخرافه زدایی اهتمام ورزید وبا حاکمیت بخشی به شاگردان علمی خود سعی کرد ورح دانش اندوزی و رهنگ سازی اسلامی مبتنی بر علوم و ارزش های اسلامی را در جامعه رواج دهد.  

 

اشتراک گذاری این مطلب!

کلام پیر عشق

13ام دی, 1390

امام خمینی (ره) :

یکی از ضروری ترین تشکلها، بسیج دانشجو وطلبه است.

اشتراک گذاری این مطلب!

شیعه یعنی ...

13ام دی, 1390

وقتی انسان به تکلیف می رسد وعقل وخردش به مرز توان مندی درک وتشخیص وقضاوت وتحلیل وارزیابی و قدرت انتخاب و گزینش می رسد. برابر راه ومدل زندگی برای تعریف هویت وشخصیت خود برای برنامه ریزی روابط گوناگون فردی واجتماعی خود ودیگران نیازمند راه وروش وطرح وبرنامه است او می داند دستش خالی است ودست نیازش به سوی دیگران است ولی دربرابرش هزاران فرقه ومدعی  وجوددارداودراین میان آگاهانه وبه انتخاب خودیابه اقتضای جغرافیا وخانواده وشرایط گوناگون به مکتب تشیع هنمون می شود.ولی باید دانست این انتخاب به ضرورت عقل آگاهانه باشد.یعنی برمعیارعقل وفطرت صحیح وسلیم ازخودبپرسد:راه چیست وچاه کدام است؟ چرا درمیان این هزاران راه وبیراهه تشیع راباید برگزینیم؟

غدیر بامعرفی ای که از امیرمومنان و مکتب او تشیع ارائه می دهد.ارزش های تشیع را نسبت به فرقه ها ومکتب هااین گونه معرفی می کند:

- تشیع یعنی دین کامل وجامع ،یعنی دینی آسمانی که برای تمام ابعاد وجود ونیازهای زندگی تو پاسخ دارد.

- تشیع تنها دینی است که مورد رضایت وپذیرش خداوند قرار میگیرد.

-  حق دربرابر باطل های فراگیر تنها یک نمود وجلوه دارد وآیینه تمام نمای آن در انسان کاملو معصوم علی (علیه السلام)تجلی یافته است. 

-  تشیع تنها مکتبی است که پس از خاتمیت ،انسانها رابه حال خود رهانکرده وبرای جامعه بشری تاقیامت طرح وبرنامه دارد.

-  تشیع جامع تین دینی است که ه ویژگی ها ونیازهای جسمی وروحی آدمی توجه کرده است تشع تنها مکتبی است که به نیازهای فردی ،خانوادگی واجتماعی انسان توجه دارد.

- تشیع تنها مکتبی است که هم عقلانی است هم عاطفی و جمع عقل وعاطفه ،علم ودانش واحساس است.

-  تشیع تنها مکتبی است.عبودیت معنوی وحاکمیت عادلانه دنیوی را با هم جمع کرده است.

-  تشیع تنها مکتبی است که خانواده گراست. وتنها مدل خانواده معصوم وطاهر،خانواده علی وفاطمه وفرزندانش است.

-  تشیع تنها مکتبی است که آینده روشن وبهشت زمینی  ظهوررا به همه انسانهای عدالت خواه ومحروم درپایان تاریخ را نوید می دهد.

اشتراک گذاری این مطلب!

ارزیابی اساتید حوزه علمیه سطح استان کردستان.

12ام دی, 1390

درمورخ نهم ودهم دیماه به مدت دو روز در دفتر نماینده ولی  فقیه دراستان کردستان ،آزمون  ارزیابی  اساتید حوزه با حضور اساتید ارزیاب جناب حضرت حجةالاسلام والمسلمین حسینی شاهرودی نماینده ولی فقیه دراستان وحضرت حجةالاسلام والمسلمین صفی زاده برگزار گردیدکه دراین ارزیابی ازبین 24استاد خواهر _16استاد موفق به دریافت مجوز جهت تدریس در مدارس علمیه گردیدند.که اسامی این عزیزان  جهت اطلاع به مرکز اعلام گردید.

مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان کردستان 

 

اشتراک گذاری این مطلب!

شب های حضرت امیرالمومنین(علیه السلام)

11ام دی, 1390

درنظام آفرینش ،شب برای استراحت است تا جسم آرامش یابد.درفرهنگ غیردینی،شب فرصتی برای خواب یاشب نشینی های بیهوده وآلوده است.ولی درفرهنگ دیننی،زودخوابیدن،باهدف سحرخیزیوشب زنده داری و بندگی شبانه توصیه شده است.

امام هنگام استراحت در شب های تاریک،به ویژه سفرها(خصوصاً سفر هجرت)بامشاهده آسمان زیباوشگفت آورشب،به تفکردرآفرینش ونظام هستی می پرداخت وبازتاب این تفکرشبانه دراین سخن امام تجلی یافت:(به راه های آسمان ازراه های زمین آگاه ترم).

امیرالمومنین تربیت شده پیامبربودوهمانند ایشان همیشه سحرگاهان به شب زنده داری ،به پاداشتن نمازوتلاوت قرآن ومناجات واشک های شبانه می پرداخت؛

امام گهگاه درشب زنده داری،هزار رکعت نماز مستحبی می خواند؛

بخشی ازمجموعه ارزشمند مناجات های شیعه (مفاتیح الجنان)یادگا مناجات های شبانه امیرالمومنین است,

شب شاهد یکی ازشهامت ها وشاهکارهای علوی  درشب  های سه سال محاصره شعب ابی طالب و شب هجرت (لیله المبیت)بودکه امام باخوابیدن دربستر پیامبر،عشقش رابه پیامبرنشان داد,

شب های مدینه وکوفه ،شاهد انفاق های مخفیانه امام به محرومان ومستمندان بود،سیره ای که بعدها توسط فرزندانش استمرار یافت.

سوره عادیات درزمان پیامبرولیلةالهریر در سخت ترین شبوروز نبرد،درجنگ صفین،شاهد شبهی رزم وپیکار بی امان وخستگی ناپذیر امیرالمومنین بادشمنان اسلام بود؛

شب،شاهد،کفنودفن مظلومانه همسر امیرالمومنین ،حضرت  زهرا(س)درمدینه بود،

شب های قدرشاهدضربت خوردن وشهادت مظلومانه امیرالمومنینی درمسجد کوفه بود. 

اشتراک گذاری این مطلب!

بقیةالله تسلیت

9ام دی, 1390

اینجابه خاکش هروجب دردی نهفته  

اینجاسه ساله دختری بی شام خفته

اینجا نخفته چشم بیداررقیه

اینجا حسین آمد به دیداررقیه 

 

اشتراک گذاری این مطلب!

کلام عشق

7ام دی, 1390

قال الامام علی (علیه السلام):مَجلِسُ العِلم روضةُ الجَنّة.

مجلس علم ،باغی ازباغهای بهشت است.

“المواعظ العددیه-ص60″

اشتراک گذاری این مطلب!

 
مسابقه راوی مهر