موضوع: "عرفه"

نکته های اخلاقی سوره لقمان

22ام فروردین, 1392

عنوان
نکته های اخلاقی سوره لقمان
باتوجه به آیات 12-19
(تفسیر المیزان، نمونه، نور )
استاد راهنما:
سركار خانم جمیله لحاظی
محقق: معصومه بابائي
اکرم احمدی ترک
دی 1391

چکیده
لقمان حکیم ، غلام سیاهی بود که در سرزمین سوران چشم به جهان گشود. گرچه چهرۀ سیاه و نا زیبا داشت ولی دارای دلی روشن و سیرتی زیبا بود و دینی استوار داشت و در ابتدا او بنده ای مملوک بود که به دلیل حکمت فراوانش آزاد گردید.

لقمان به مسئلۀ تعلیم و تربیت که هدف انبیاء بود اهمیت فراوانی می داد و در این راستا معلم و آموزگار مفیدی برای فرزندش و همچنین برای تمام مردم زمان خودش بود.

اندرزهای مهم این مرد الهی در زمینه توحید و مبارزه با شرک و مسائل مهم اخلاقی بوده که در اندرزهای لقمان به فرزندش منعکس است. این اندرزهای ده گانه که در طی شش آیه بیان شده هم مسائل اعتقادی را به طرز جالبی بیان می کند و هم اصول و وظایف دینی و هم مباحث اخلاقی .

قرائن نشان می دهد که لقمان پیامبر نبود بلکه مردی وارسته ومهذّب که در میدان مبارزه با هوای نفس پیروز شده و خداوند نیز چشمه های علم و حکمت را در قلب او گشوده است.

 

اشتراک گذاری این مطلب!

ای محبوب ومعبود من!

3ام آبان, 1391

 

ای محبوب ومعبود من!


سال هاست که در نمازم با تو سخن می گویم وروی نیاز ونیایش به سوی تو می آورم.دفتر خاطرم یاد شیرین نجوای با تو را ثبت کرده است.


آن رازهای سر به مهر که تو می دانی ومن.آن حرف هایی که تو شنیدی ومن. آن اشک هایی که تو دیدی ومن. همه باقی است.


اما امروز آگاهانه تر وهوشیار تر از پیش با تو تجدید عهد می کنم آن در دوستی را که تو به رویم گشودی هرگز نبندم .انشا ا…

 

اشتراک گذاری این مطلب!

 
مهمان امام